IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-35/6-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CES/CNT 150

Kat. br. 371590
Tip: CES/CNT 150
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-35/6-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CES/CNT 150

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa Pa moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CESp/CNT 95 se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na provodniku priključnog NN SKS-a javnog osvetljenja ili potrošača male snage.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 17* za AlPa navrtku.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 22* za PA navrtku.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 7,80 kg/100 kom

MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
NOMINALNA SILA PRITEZANJA : 10 Nm;
SILA PRI KOJOJ SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT : 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:

Presek glavnog voda od 6mm2 do 150mm2 ;
Presek odcepnog voda od 1,5mm2 do 35mm2 ;

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs