IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 16-95/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 95

Kat. br. 375016
Tip: CDRS p/CNT 95
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 16-95/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 95

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa Pa moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana vodoneprospusna stezaljka CDRS p/CNT 95 se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda na provodnicima dva uzastopna glavna voda NN SKS-a ili priključenju objekata veće snage.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 17* Za AlPa navrtku.
Ključ za montažu: 17* ključ za demontažu: 22* Za PA navrtku.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 16,10 kg/100 kom

- MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 16 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda od 16mm2 do 95mm2 ;
Presek odcepnog voda od 16mm2 do 95mm2

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs