IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 35-240/35-240mm sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CNT 240 2p

Kat. br. 375026
Tip: CDRS/CNT 240 2p
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 35-240/35-240mm sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CNT 240 2p

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CDRS /CNT 240 2p se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda, na provodnicima dva uzastopna glavna
voda NN SKS-a ili priključenju objekata veće snage.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 17* za Al navrtku.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 22* za PA navrtku

Pakovanje 20 kom
Težina stezaljke 33,30 kg/100 kom

- MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 18 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 6 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda od 35mm2 do 240mm2 ;
Presek odcepnog voda od 35mm2 do 240mm2

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs