IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 4-50/50-185mm sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 185

Kat. br. 371881
Tip: CBS/CT 185
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

 

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CBS/CT 185, se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na priključnom provodniku objekta;
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 17* za AlPa navrtku.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 22* za PA navrtku.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 11,55 kg/100 kom

- MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 16 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda od 50mm2 do 185mm2 ;
Presek odcepnog voda od 4mm2 do 50mm2

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs