IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 6-70/16-95mm2 SA ISTOVREMENIM PROBIJANJEM IZOLACIJE M2 IOS

Kat. br. 371661
Tip: M2 IOS
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

 

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda, na provodnicima dva uzastopna glavna voda NN SKS-a ili priključenju objekata veće snage.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 17* za AlPa navrtku.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 22* za PA navrtku.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 16,10 kg/100 kom

- MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 16 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:

Presek glavnog voda od 16mm2 do 95mm2 ;
Presek odcepnog voda od 6mm2 do 70mm2

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs