BIMETALNE AlCu PAPUČICE

Kat. br. serije 371500
Tip: MBP
Materijal: DIN 1747
Ed Cu EN 13600
Standard: SRPS N.F4.101

BIMETALNE AlCu PAPUČICE

Bimetalne AlCu papučice se koriste na završecima Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182. Izrađene su od dva različita metala, aluminijuma i bakra, i kao takve imaju funkciju ostvarivanja trajnog provodnog spoja između tih metala. Površina papučice je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Papučice poseduju uljnu barijeru. Aluminijumski deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46329.

BIMETALNE AlCu PAPUČICE

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs