config

BIMETALNE SPOJNE AlCu ČAURE

Kat. br. serije 371400
Tip: MBSP
Materijal: Al 99,5 SRPS C.C3.030
EdCu EN 13600 SRPS C.D1.002
Standard: SRPS N.F4.101

BIMETALNE SPOJNE AlCu ČAURE

Bimetalne spojne AlCu čaure se koriste za spajanje i nastavljanje Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i EN 50182 sa bakarnim provodnicima izrađenim prema DIN 48201. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Čaure poseduju uljnu barijeru. Aluminijumski deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46329. Bakarni deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46235.

BIMETALNE SPOJNE AlCu ČAURE

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pratite nas

FacebookInstagramSkype