BIMETALNI SVORNJACI

Kat. br. serije 371600
Tip: MBSV
Materijal: Al 99,5 SRPS C.C3.030
EdCu EN 13600 SRPS C.D1.002
Standard: SRPS N.F4.101

BIMETALNI SVORNJACI

Bimetalni svornjaci se koriste na završetcima Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182. Izrađeni su od dva različita metala, aluminijuma i bakra, i kao takvi imaju funkciju ostvarivanja provodnog spoja između tih metala. Površina svornjaka je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Svornjaci poseduju uljnu barijeru. Aluminijumski deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46329.

BIMETALNI SVORNJACI

Proizvodni Program