CEVASTA AlCu PAPUČICA ZA PRESOVANJE

Kat. br. serije 370000
Tip: AlCuS
Materijal: Al 99,5 SRPS C.C3.030
EdCu EN 13600 SRPS C.D1.002
Standard: SRPS N.F4.101

CEVASTA AlCu PAPUČICA ZA PRESOVANJE

Cevaste aluminijumske papučice sa bakarnim prstenom koriste se za ostvarivanje pouzdanog spoja između krajeva aluminijumskih provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182 i bakarnih površina (bakarnih šina, kontakta prekidača i sl.). Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost papučice je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina papučice je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

CEVASTA AlCu PAPUČICA ZA PRESOVANJE

 

Kat. br. serije 370400
Tip: AlCuD
Materijal: Al 99,5
EdCu EN 13600
Standard: DIN 46239

Cevaste aluminijumske papučice sa bakarnim prstenom koriste se za ostvarivanje pouzdanog spoja između krajeva aluminijumskih provodnika izrađenih po DIN 48201/1 i DIN EN 50182 i bakarnih površina (bakarnih šina, kontakta prekidača i sl.).
Unutrašnjost papučice je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina papučice je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

CEVASTA AlCu PAPUČICA ZA PRESOVANJE

Proizvodni Program