IZOLOVANA SPOJNICA AlCu FALIS

Kat. br. serije 374400
Tip: F
Materijal: DIN 1747
Standard: SRPS N. F4. 101

IZOLOVANA SPOJNICA AlCu FALIS

Prethodno izolovana čaura Falis za žile voda priključka ili javnog osvetljenja od 4 do 25mm2. Presovanje se vrši prema ugraviranim oznakama na čauri Falis umetkom za presovanje E 140. Posle procesa presovanja čaura ostvaruje električni kontakt. Mehanička čvrstoća spoja je 50% prekidne sile provodnika. Unutrašnjost čaure je ispunjena elektrokontaktnom mašću.

IZOLOVANA SPOJNICA AlCu FALIS