IZOLOVANA STEZALJAKA ZA NEIZOLOVANE GLAVNE VODOVE sa probijanjem izolacije na odcepnom provodniku

Kat. br. serije 371890
Tip: CBS/CNA
Standard: EN 50483-4 | NF C 33-020

IZOLOVANA STEZALJAKA ZA NEIZOLOVANE GLAVNE VODOVE sa probijanjem izolacije na odcepnom provodniku

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana stezaljka za neizolovane glavne vodove se koristi za ostvarenje kontakta na mestima gde je glavni provodnik neizolovan a odcepni provodnik NN SKS.
Ključ za montažu: 13* ključ za demontažu: 17* Za AlPa navrtku.
Ključ za montažu: 17* ključ za demontažu: 22* Za PA navrtku.

- MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 16 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 4 Nm;

 

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs