IZOLOVANA STEZALJKA SA PROBIJANJEM IZOLACIJE TIP M

Kat. br. serije 375000
Tip: M
Standard: SRPS.N.F4.101 | EN 50483-4

IZOLOVANA STEZALJKA SA PROBIJANJEM IZOLACIJE TIP M

Izolovane stezaljke tipa M se koriste za uspostavljanje kontakta probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a i za spajanje otcepnog provodnika ili provodnika javnog osvetljenja. Stezaljka je tako izrađena da omogućava spajanje NN SKS-a i otcepnog voda nezavisno da li je to Al ili Cu provodnik. Prilikom stezanja zavrtnja, zupci kontaktnih pločica prodiru kroz izolaciju i ostvaruju odličan spoj na glavnom vodu sa kog skidanje izolacije nije potrebno a kod otcepnih vodova se skida izolacija u dužini od 18mm. Moment pritezanja stezaljke je 20 Nm. Kontakti su zaštićeni elektrokontaktnom mašću. Stezaljka je namenjena samo za jednu upotrebu/montažu.

IZOLOVANA STEZALJKA SA PROBIJANJEM IZOLACIJE TIP M

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Proizvodni Program