IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC

Kat. br. 375050
Tip: PMCC
Standard: NF C 33-020

IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC

Izolovani adapter za kratko spajanje i uzemljenje na mrežu se ugrađuje preko Izolovane vodozaptivne stezaljke sa probijanjem izolacije tipa CBS ili CDRS. Adapter se ugrađuje na otcepnoj strani Izolovane vodozaptivne stezaljke sa probijanjem izolocije tipa CBS ili CDRS izradjenih za poprečne preseke do 25mm2 ili 9mm2 , dok se glavna strana postavlja na kablovski nadzemni elektrodistributivni vod. Izolovani adapter PMCC na svojoj spoljnoj strani ima oznake čijim se selektivnim uklanjanjem označava na kom faznom odnosno nultom provodniku je stezaljka ugrađena. Otpornost na vodu je ispitana u vodi, na napon od 6kV u trajanju od 30 minuta. Izrađen je za struje
kratkog spoja do 4kA/s, stalne struje do 200A.
Pre postavljanje opreme za kratko spajanje i uzemljenje obavezno poroveriti da li kablovski nadzemni elektrodistributivni vod nije po naponom.
Težina 8,4 g/100kom

IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC

NAPOMENA: Adapter se koristi sa izolovanom vodonepropusnom stezaljkom Marel

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Proizvodni Program