IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC

Kat. br. 375050
Tip: PMCC
Standard: NF C 33-020

IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC

Izolovani adapter za kratko spajanje i uzemljenje na mrežu se ugrađuje preko Izolovane vodonepropusne stezaljke sa probijanjem izolacije tipa CBS ili CDRS. Adapter se ugrađuje na otcepnoj strani Izolovane vodonepropusne stezaljke sa probijanjem izolocije tipa CBS ili CDRS. Izolovani adapter PMCC na svojoj spoljnoj strani ima oznake čijim se selektivnim uklanjanjem označava na kom faznom odnosno nultom provodniku je stezaljka ugrađena. Otpornost na vodu je ispitana u vodi, na napon od 6kV u trajanju od 30 minuta. Izrađen je za struje kratkog spoja do 4kA/s, stalne struje do 200A. Pre postavljanja opreme za kratko spajanje i uzemljenje obavezno poroveriti da li kablovski nadzemni elektrodistributivni vod nije pod naponom. Po zahtevu Kupca 2 adapter može biti isporučen sa 35mm Cu kablom.
Težina 8,4 g/100kom

IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC

NAPOMENA: Adapter se koristi sa izolovanom vodonepropusnom stezaljkom Marel

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs