KUĆIŠTE VAZDUŠNOG OSIGURAČA (vazdušni osigurač) VOS

Kataloski br. serije 375090
Tip serije: VOS
Materijal: Poliamid
Standard: NFC 33-020 I EN 50483-4

KUĆIŠTE VAZDUŠNOG OSIGURAČA (vazdušni osigurač) VOS

Vazdušni osigurač ima primenu pri zaštiti vodova javnog osvetljenja i neizolovanih vazdušnih vodova priključenih na vodove NN SKS-a od prekostrujnih opterećenja. Izrađeno je od visokokvalitetnih materijala, otpornih na mehaničke i atmosferske uticaje i UV zračenje.

KUĆIŠTE VAZDUŠNOG OSIGURAČA (vazdušni osigurač) VOS

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Proizvodni Program