ODVODNIK PRENAPONA za NN elektroenergetske mreže

Kat. br. serije 375060
Tip: MOP
Standard: EN 50483-4 | NF C 33-020

ODVODNIK PRENAPONA za NN elektroenergetske mreže

Odvodnik prednapona za NN elektroenrgetske mreže ima namenu da štite uređaje od prenapona. Stezaljke mogu biti sa ili bez inidikacije u slučaju reagovanja. Stezaljka moze biti ugrađena na mrežu na vise načina:
- Na jednu izolovanu žilu – prilog 1
- Na dve izolovane žile – prilog 2
- Na neizolovanu žilu – prilog 3

 

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs