PLASTIČNO IZOLOVANO KUĆIŠTE

Kat.br.serije 372130
Tip: INN

Materijal: Poliamid
Standard: SRPS N.F4.106

PLASTIČNO IZOLOVANO KUĆIŠTE

Plastično izolovano kućiste se upotrebljava za neizolovane stezaljke MAREL tipa: MAl, MAlAl, MMs, MCu, MEAlCu, MAlCu. Obezbeđuje sigurnu zaštitu od napona dodira. Otporna je na atmosferske, mehaničke uticaje i UV zračenje jer je izrađena od materijala velike mehaničke čvrstoće i postojane strukture u svim vremenskim uslovima.

PLASTIČNO IZOLOVANO KUĆIŠTE

Proizvodni Program