config

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

MAREL izolovana vodoneprospusna stezaljka se koristi za stvaranje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda eletrične energije i na priključnim/odcepnim vodovima električne energije koji mogu biti od izolovanih provodnika NN SKS-a (alumijum) ili od bakranih izolovanih provodnika. MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka je tako izrađena da omogućava spajanje NN SKSa i priključnog voda nezavisno da li je to Al ili Cu provodnik. Umetak od elastomera eliminiše pojavu elektrolitičke korozije jer sprečava pojavu vlage na kontaktnim tačkama. Kontakti su zaštićeni elektrkontaktnom mašću.
Prilikom stezanja moment navrtke MAREL izolovane vodoneprospusne stezaljke zupci kontaktnih pločica prodiru kroz izolaciju NN SKS-a i ostavaruju odličan kontakt, zahvaljujući dubokom prodoru u provodnik, i velikom dodirnom površinom sa njim . Kontaktne pločice su izrađene elektrolitičkog lima odlične provodljivosti i veoma velike mehaničke čvrstoće tako da je probijanje izolacije moguće i na veoma niskim temperaturama.
Pritezanje MAREL izolovane vodonepropusne stezaljke se vrši dok ne dođe do mehaničkog oštećenja moment navrtke. Dotezanje stezaljke je dozvoljeno do maximalnog mehaničkog opterećenja, maximalno 1,5 krug od momenta oštećenja moment navrtke. Moguća je montaža pod naponom ali uz obaveznu upotrebu propisane zaštitne opreme.
MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka je tako konstruisana da omogućava brzu , laku i pouzdanu montažu nezavisno od spoljne temperature. Kućište je izrađeno od Poliamida PA 6.6 (armiran staklenim vlaknima od 30-50%) otpornog na UV zračenja, vremenske prilike, promene temperature, starenje.
MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka :
- ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini;
- namenjena samo za jednu upotrebu - montažu;
- poseduje anti rotacioni element (anti rotation device - ARD) , što omogućava laku i pravilnu montažu jer ne dozvoljava rotaciju gornjeg i donjeg dela stezaljke oko svoje ose što za rezultat ima lak i dubok prodor kontaktnih pločica kroz izolaciju NN SKS-a pri montaži stezaljke; Najvažnije norme koje zadovoljava MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka sa istovremenim probijanjem izolacije:
· Ispitivanje montaže na niskoj temperaturi
- 9°C do - 13°C i pritezanjem na 0,7 minimalne vrednost sile pritezanja ;
· Provera mehaničkog dejstva kontaktnih pločica na čvrstoću izolovanog glavnog provodnika i mehaničku stabilnost odvojnog priključnog izolovanog provodnika ;
· Provera mehaničkog ograničivača sile – moment navrtke , pravovremenog uspostavljanja kontakta (0,7 minimalne vrednosti sile pritezanja) i mehaničke izdržljivosti stezaljke (1,5 maximalne sile pritezanja) ;
· Ispitivanje dijalektrične čvrstoće potapanjem u kadu sa vodom u trajanju od 30 minuta i naponom od 6kV industrijske frekvencije.
· Ispitivanja uticaja okoline , ispitivanje na koroziju ,ispitivanje starenja dejstvom struje ;
· Proveru ispravnosti i neizbrisivosti oznaka na MAREL izolovanoj vodonepropusnoj stezaljci sa istovremenim probijanjem izolacije;

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-10/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CESp/CNT 95
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-10/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CESp/CNT 95
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-35/6-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CES/CNT 150
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-35/6-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CES/CNT 150
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 4-50/35-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 150
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 4-50/35-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 150
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 2,5-35/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 95; CBSp/CNT 95
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 2,5-35/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 95; CBSp/CNT 95
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 16-95/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 95
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 16-95/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 95
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 6-70/16-95mm2 SA ISTOVREMENIM PROBIJANJEM IZOLACIJE M2 IOS
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 6-70/16-95mm2 SA ISTOVREMENIM PROBIJANJEM IZOLACIJE M2 IOS
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 2,5-35/16-95mm2 2p sa istovremenim probijanjem izolacije CBSp/CN 95 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 2,5-35/16-95mm2 2p sa istovremenim probijanjem izolacije CBSp/CN 95 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150mm2 2p sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 150 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150mm2 2p sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 150 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 4-50/50-185mm sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 185
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 4-50/50-185mm sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 185
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 150
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 150
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 50-240/50-240mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CNT 240
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 50-240/50-240mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CNT 240
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-185/50-240mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 240
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-185/50-240mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 240
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 35-240/35-240mm sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CNT 240 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 35-240/35-240mm sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CNT 240 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-185/50-240mm sa istovremenim probijanjem izolacije CDRSp/CNT 240 2p
IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-185/50-240mm sa istovremenim probijanjem izolacije CDRSp/CNT 240 2p
IZOLOVANA STEZALJAKA ZA NEIZOLOVANE GLAVNE VODOVE sa probijanjem izolacije na odcepnom provodniku
IZOLOVANA STEZALJAKA ZA NEIZOLOVANE GLAVNE VODOVE sa probijanjem izolacije na odcepnom provodniku
ODVODNIK PRENAPONA za NN elektroenergetske mreže
ODVODNIK PRENAPONA za NN elektroenergetske mreže
IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC
IZOLOVANI ADAPTER ZA KRATKO SPAJANJE I UZEMLJENJE PMCC
IZOLOVANI UNIVERZALNI KLJUČ ZA IZOLOVANE STEZALJKE
IZOLOVANI UNIVERZALNI KLJUČ ZA IZOLOVANE STEZALJKE
IZOLOVANA UNIVERZALNA KLJEŠTA - 1000V
IZOLOVANA UNIVERZALNA KLJEŠTA - 1000V
IZOLOVANI VODONEPROPUSNI ADAPTER
IZOLOVANI VODONEPROPUSNI ADAPTER
KUĆIŠTE VAZDUŠNOG OSIGURAČA (vazdušni osigurač) VOS
KUĆIŠTE VAZDUŠNOG OSIGURAČA (vazdušni osigurač) VOS
IZOLOVANA STEZALJKA IOS 3 Al 16-70mm2 / AlCu 4x(6-35mm2)
IZOLOVANA STEZALJKA IOS 3 Al 16-70mm2 / AlCu 4x(6-35mm2)
IZOLOVANA STEZALJKA IOS 4 Al 16-70mm2 / AlCu 2x(6-35mm2)
IZOLOVANA STEZALJKA IOS 4 Al 16-70mm2 / AlCu 2x(6-35mm2)
IZOLOVANA STEZALJKA SA PROBIJANJEM IZOLACIJE TIP M
IZOLOVANA STEZALJKA SA PROBIJANJEM IZOLACIJE TIP M
ZAVRŠNA IZOLACIONA KAPA
ZAVRŠNA IZOLACIONA KAPA
  
ZAŠTITNE KAPE
ZAŠTITNE KAPE
 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pratite nas

FacebookInstagramSkype