STRUJNA AlAl STEZALJKA

Kat.br. serije 372050
Tip: MAlAl
Materijal: Al 99,5
Standard: DIN 48075

STRUJNA AlAl STEZALJKA

Strujne AlAl stezaljke se koriste pri spajanju paralelnih Al, Al čeličnih užadi za nadzemne vodove ili krajeva NN SKS-a, sa kojih je prethodno uklonjena izolacija, istih ili približnih preseka. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju spoj faznih provodnika na mestima gde se zahteva velika mehanička čvrstoća i ukrućenost spoja (spoj izveden po SRPS N.F4.106). Strujne AlAl stezaljke izrađujemo livenjem pod pritiskom i njihovi unutrašnji žlebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava siguran elektro-kontakt (žljebovi svojom adekvatnom izradom omogućavaju razbijanje aluminijum oksida sa površine provodnika i tako umanjuju prelazni otpor između stezaljke i provodnika). Telo stezaljke je izrađeno od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava laku i brzu montažu i dugu i sigurnu eksploataciju sa veoma malim gubucima na mreži zbog veoma malog prelaznog otpora. Vijci i navrtke su površinski zaštićene galvanskim cinkovanjem. Unutrašnji žlebovi su zaštićeni elektro kontaktnom mašću.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

STRUJNA AlAl STEZALJKA

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pratite nas

FacebookInstagramSkype