STUBNA OBUJMICA SA KUKAMA

Kat. br. serije 370740
Tip: MSO
Materijal: DIN 17100 St 37-3
Standard: SRPS.N.F2.010

STUBNA OBUJMICA SA KUKAMA

Stubna obujmica se koristi na stubovima elektrodistributivne mreže kao spona između samog stuba i ostalih elemenata potrebnih za postavljanje i pravilnu upotrebu NN SKS-a. Površinska zaštita stubnih obujmica može biti galvanskim ili toplim cinkovanjem u zavisnosti od zahteva Kupca.

STUBNA OBUJMICA SA KUKAMA

 

Proizvodni Program