UNIMAX ME AlCu STEZALJKA

Kat.br. serije 372120
Tip: ME AlCu
Materijal: En AW - 6063
Standard: DIN 48 072

UNIMAX ME AlCu STEZALJKA

Koriste se za spajanje dva paralelna neizolovana Al provodnika istih ili različitih preseka. Provodnici mogu biti od legure aluminijuma Al, Al čelična užad za nadzemne vodove ili krajevi SKS-a sa kojih je prethodno uklonjena izolacija. Svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju izradu spoja prema DIN 48 072. Izrađene su ekstrudiranjem i unutrašnji žljebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava kvalitetan elektro kontakt (žljebovi svojom adekvatnom izradom omogućavaju razbijanje aluminijum oksida sa površine provodnika, i tako da se umanjuje prelazni otpor između stezaljke i provodnika). Telo stezaljke je izrađeno od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, uz pomoć samo jednog ključa, bez delova koji mogu da otpadnu.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

UNIMAX ME AlCu STEZALJKA

Proizvodni Program