UNIMAX Ms STEZALJKE

Kat. br. serije 372060
Tip: MMs
Materijal: Legura CuZn
Standard: DIN 48 072

UNIMAX Ms STEZALJKE

Koriste se za spajanje dva paralelna neizolovana provodnika istih ili različitih preseka. Provodnici mogu biti od legure aluminijuma Al, Al čelična užad za nadzemne vodove ili od bakra Cu. Svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju izradu spoja prema DIN 48 072. Izrađene su kovanjem i unutrašnji žlebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava kvalitetan elektro kontakt. Telo stezaljke je izrađeno od legure mesinga velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, uz pomoć samo jednog ključa, bez delova koji mogu da otpadnu. Stezaljka je površinski zaštićena galvanskim cinkovanjem.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

UNIMAX Ms STEZALJKE

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs