Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom za napon 0,6 – 1 kV

Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom za napon 0,6 – 1 kV

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih provodnika naponskog nivoa od 0,6 do 1 kV. Telo čaure je napravljeno od legure aluminijuma visoke čvrstoće otporne na koroziju. Površina čaure je galvanski kalajisanana. Vijci su izrađeni sa moment glavama odnosno kontrolisanom silom pritezanja. Čaure su ispunjene elektro kontaktnom mašću i zatvorene su čepovima.

Univerzalne čaure sa moment vijcima bez barijere za naponski nivo od 0,6 do 1 kV

* Napomena:
Po zahtevu kupca moguća je izrada i drugih dimenzija.
Opseg primene su žičani provodnici sektorskog i okruglog oblika.
Standard: SRPS N.F4.101 / SRPS N.F4.106 / IEC 61238-1 Class A

Proizvodni Program