Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom - za napon do 42 kV

Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom - za napon do 42 kV

Koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih provodnika naponskog nivoa do 42 kV. Telo čaure je napravljeno od legure aluminijuma visoke čvrstoće otporne na koroziju. Površina čaure je galvanski kalajisanana.Vijci su izrađeni sa moment glavama odnosno kontrolisanom silom pritezanja. Čaure su ispunjene elektrokontaktnom mašću i zatvorene su čepovima.

Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom - za napon do 42 kV

* Napomena:
Po zahtevu kupca moguća je izrada i drugih dimenzija.
Standard: SRPS N.F4.101 / SRPS N.F4.106 / IEC 61238-1 Class A

Proizvodni Program