VIJAK SA SAVIJENOM KUKOM – (SVINJSKI REP)

Kat. br. serije 380000
Tip: MSR
Materijal: DIN C 45
Standard: EN 50483

VIJAK SA SAVIJENOM KUKOM–(SVINJSKI REP)

Vijak sa savijenom kukom “Svinjski rep” upotrebljava se na drvenim, betonskim i ostalim stubovima elektrodistributivne mreže za prihvat NN SKS-a preko nosećih ili zateznih stezaljki. Montira se jednostavno, provlačenjem kroz otvor na stubu i stezanjem pomoću zavrtnja.

VIJAK SA SAVIJENOM KUKOM–(SVINJSKI REP)