ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Kat. br. serije 370800
Tip: ZPT
Materijal: Stainless steel 304

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Koriste se za fiksiranje prohrom trake na stubove.

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

 

Tip: ZPT 19
Materijal: Stainless steel 304

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Koriste se za fiksiranje prohrom trake na stubove.

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Proizvodni Program