ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Kat. br. serije 370800
Tip: ZPT
Materijal: Stainless steel 304

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Koriste se za fiksiranje prohrom trake na stubove.

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

 

Tip: ZPT 19
Materijal: Stainless steel 304

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Koriste se za fiksiranje prohrom trake na stubove.

ŽABICA ZA PROHROM TRAKU

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs