ZAŠTITNE KAPE

Kat. br. serije 370790
Tip: CECT
Materijal: Elastomer SEBS
Standard: NF C 33 020 | EN 50397-2

ZAŠTITNE KAPE

Zaštitne kape od elastomera tipa CECT su tako izrađene da se jednostavno navuku na kraj provodnika i tako sprečavaju prodor vlage u sam provodnik, a istovremeno obezbeđuju njegovu električnu izolovanost od otvorenog napona. Izrađene su od materijala otpornog na UV zrake, ispitane su naponom od 6kV ispod vode u skladu sa zahtevima standarda NF C 33 020.

ZAŠTITNE KAPE

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke