ZATEZNA STEZALJKA PA

Tip: PA
Materijal: Ultramid 6.6 GF 30, DIN St 37-3
Standard: EN 50483-3

ZATEZNA STEZALJKA PA

Zatezna stezaljka PA je izrađena za zatezanje NN SKS-a bez izolovanog nosećeg provodnika i ima funkciju da prihvati NN SKS izrađenog od 2 do 4 žile od 10 do 150mm2 na mestima gde je to tehnički predviđeno. Njena konstrukcija omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, u svim vremenskim uslovima. Zatezna stezaljka PA ima samopodešavajuće klinove od plastične mase koji stežu 2 do 4 provodnika NN SKS-a bez oštećenja izolacije. Svi delovi upotrebljeni za izradu Zatezne stezaljke PA otporni su na koroziju i na atmosferske uticaje, izrađena je od površinski zaštićenog čelika, Ultramida 6.6 GF 30. Zavrtanj M12 i navrtka sa samo-blokadom omogućavaju prihvatanje stezaljke na stremen ili zatvorenu konzolu.

ZATEZNA STEZALJKA PA

Proizvodni Program