ZATEZNA STEZALJKA PA 2000

Tip: PA 2000
Materijal: Al legura DIN 226, Ultramid 6.6 GF30
Standard: NF C 33-040 | NF C 33-041 | EN 50483-3

ZATEZNA STEZALJKA PA 2000

Zatezna stezaljka PA 2000 je izrađena za zatezanje NN SKS sa izolovanim nosećim provodnikom i ima funkciju da prihvati NN SKS na mestima gde je to tehnički predviđeno. Njena konstrukcija omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, u svim vremenskim uslovima. Montira se bez upotrebe alata i ne sadrži delove koji mogu da otpadnu. Zatezna stezaljka PA 2000 se sastoji od tela izlivenog od legure aluminijuma i samo-podešavajućih klinova od plastične mase koji stežu noseći provodnik bez oštećenja izolacije. Svi delovi upotrebljeni za izradu Zatezne stezaljke PA 2000 otporne su na koroziju, atmosferske uticaje i UV zračenje. Maksimalni ugao za skretanje trase je 45 stepeni za jednostrano zatezanje i 90 stepeni za dvostrano zatezanje. Minimalna prekidna sila 20 kN. Stezaljka se isporucuje sa toplocinkovanom ili prohromskom sajlom.

ZATEZNA STEZALJKA PA 2000

Proizvodni Program