IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-10/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CESp/CNT 95


Kat. br. 371595
Tip: CES p/CNT 95
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 1,5-10/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CESp/CNT 95

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa Pa moment navrtkom ili AlPa moment navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CESp/CNT 95 se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na provodniku priključnog NN SKS-a javnog
osvetljenja ili potrošača male snage.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 6,10 kg/100 kom

MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
NOMINALNA SILA PRITEZANJA : 10 Nm;
SILA PRI KOJOJ SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT : 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda od 16mm2 do 95mm2 ;
Presek odcepnog voda od 1,5mm2 do 10mm2 ;


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs