IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 16-95/16-95 2p sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CT 95 2p


Kat. br. 375011
Tip: CDRS/CT 95 2p
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

MAREL Izolovana Vodonepropusna Stezaljka CDRS/CT 95 2p se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na provodniku priključnog NN SKS-a javnog osvetljenja ili potrošača male snage.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 21,60 kg / 100 kom

MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 15 Nm;
NOMINALNA SILA PRITEZANJA : 12-14 Nm;
SILA PRI KOJOJ SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT : 6 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda Aluminijum(Al) ili Bakar(Cu) od 16mm2 do 95mm2 ;
Presek odcepnog voda Aluminijum(Al) ili Bakar(Cu) od 16mm2 do 95mm2 ;

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom, AlPA moment navrtkom ili Zamak navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs