IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 2,5-50/25-120mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 120


Kat. br. 371688
Tip: CBS/CT 120
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 2,5-35/16-95mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 95; CBSp/CNT 95

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom, AlPA moment navrtkom ili Zamak navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CBS/CT 120 se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na priključnom izolovanom provodniku objekta.


Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 11,20 kg/100 kom

- MAKSIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 16 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda Aluminijum ili Bakar od 25mm2 do 120mm2 ; Presek otcepnog voda Aluminijum ili Bakar od 2,5mm2 do 50mm2;


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs