IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150 2p sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS/CT 150 2p


Kat. br. 375013
Tip: CDRS/CT 150 2p
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CDRS/CT 150 2p , se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na priključnom provodniku objekta;

Pakovanje 40 kom
Težina stezaljke 23,50 kg / 100 kom

MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 15 Nm;
NOMINALNA SILA PRITEZANJA : 12-14 Nm;
SILA PRI KOJOJ SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT : 6 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda Aluminijum(Al) ili Bakar(Cu) od 25mm2 do 150mm2 ;
Presek odcepnog voda Aluminijum(Al) ili Bakar(Cu) od 25mm2 do 150mm2 ;

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom, AlPA moment navrtkom ili Zamak navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs