Izlovana vodonepropusna stezaljka 4-50/35-185mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 185


Kat. br. 371689
Tip: CBS/CT 185
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

Izlovana vodonepropusna stezaljka 4-50/35-185mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CBS/CT 185

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom, AlPA moment navrtkom ili Zamak navrtkom

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CBS/CT 185 se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda i na priključnom izolovanom provodniku objekta.

Pakovanje 50 komada 

Težina 11,60 kg/100 kom

- MAKSIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 20 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 15 Nm;

- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 5 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda Aluminijum ili Bakar od 35mm2 do 185mm2; Presek otcepnog voda Aluminijum ili Bakar od 4mm2 do 50mm2;


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs