ALUMIJUMSKA KOVANA PAPUČICA ZA PRESOVANJE (uzdužnovodonepropusna)


Kat. br. serije 374900
Tip: AlP
Materijal: DIN 1747
Standard: SRPS N.F4.101 | DIN 46329

ALUMIJUMSKA KOVANA PAPUČICA ZA PRESOVANJE (uzdužnovodonepropusna)

Aluminijumske kovane papučice za presovanje koriste se za završavanje aluminijumskih energetskih provodnika prema DIN 48201 i DIN EN 50182. Spajanje se vrši presovanjem i ispunjava zahteve standarda SRPS N.F4.101. Telo papučice za prihvatanje aluminijumskog provodnika je izrađeno prema zahtevima standarda DIN 46329. Na papučicama su obeležena mesta za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Papučice poseduju uljnu barijeru. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Unutrašnjost papučice je zaštićena elektrokontaktnom mašću.

ALUMIJUMSKA KOVANA PAPUČICA ZA PRESOVANJE (uzdužnovodonepropusna)


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs