ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE SA PREGRADOM 10-35 kV


Kat. br. serije 375100
Tip: AlSCS
Materijal: DIN 1747
Standard: DIN 46267/2 | SRPS N.F4.101

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE SA PREGRADOM 10-35 kV

Aluminijumske spojne čaure za presovanje sa pregradom koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika istog preseka, naponskog nivoa od 10-35kV. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost čaure je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Unutrašnje dimenzije čaure su izrađene prema DIN 46267/2. Čaure poseduju uljnu barijeru.

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE SA PREGRADOM 10-35 kV


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs