IZOLOVANA BIMETALNA AlCu PAPUČICA


Kat. br. serije 372100
Tip: CPTAU
Materijal: Ed Cu EN 13600
Standard: SRPS N.F4.101 | DIN 1747

Izolovane bimetalne AlCu kablovske (CPTAU) papučice se koriste na završetcima Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182. Izražene su od dva različita metala, aluminijuma i bakra i kao takve imaju funkciju ostvarivanja trajnog provodnog spoja između tih metala. Površina papučice je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Papučice poseduju uljanu barijaru. Aluminijumski deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46329.


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs