IZOLOVANA STEZALJKA IOS 3 Al 16-70mm2 / AlCu 4x(6-35mm2)


Kat. br. 375003
Tip: M3 IOS
Standard: SRPS.N.F4.101

IZOLOVANA STEZALJKA IOS 3 Al 16-70mm2 / AlCu 4x(6-35mm2)

Izolovana odvojna stezaljka IOS 3 se koristi za uspostavljanje kontakta probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a i za spajanje priključnog provodnika ili provodnika javnog osvetljenja. Stezaljka je tako izrađena da omogućava spajanje NN SKS-a i priključnog voda nezavisno da li je to Al ili Cu provodnik. Prilikom stezanja zavrtnja, zupci kontaktnih pločica prodiru kroz izolaciju i ostvaruju odličan spoj na glavnom vodu sa kog skidanje izolacije nije potrebno. Moguće je izvesti 1-4 priključnih vodova na kojima se skida izolacija u dužini od 18mm. Moment pritezanja stezaljke je 18 Nm. Kontakti su zaštićeni elektrokontaktnom mašću. Stezaljka je namenjena samo za jednu upotrebu/montažu.

Pakovanje 25 kom
Težina 22,90 kg/100 kom

OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda od 16 do 70mm2 ;
Presek priključnog voda od 6 do 35mm2 ;


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs