UNIMAX CuCu STEZALJKE


Kat. br. serije 372070
Tip: MCu
Materijal: Ed Cu EN 13600
Standard: DIN 48 072/2

UNIMAX CuCu STEZALJKE

Koriste se za spajanje dva paralelna neizolovana Cu provodnika istih ili različitih preseka. Svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju izradu spoja prema DIN 48 072/2. Izrađene su kovanjem i unutrašnji žlebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava kvalitetan elektro kontakt. Telo stezaljke je izrađeno od bakra velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, uz pomoć samo jednog ključa, BEZ DELOVA KOJI MOGU DA OTPADNU.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

UNIMAX CuCu STEZALJKE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs