O Nama


Privredno društvo MAREL d.o.o. od osnivanja 1994. godine za osnovnu delatnost ima proizvodnju elektroenergetske opreme i to kablovskih papučica i čaura, opreme za NN neizolovane mreže do 1kV, opreme za NN SKS do 1kV i ostalog kablovskog pribora. Izrada se obavlja u vlastitim pogonima, u kojima je primarna kontrola kvaliteta u svim segmentima proizvodnog procesa: od nabavke repromaterijala, prerade i montaže do pakovanja finalnog proizvoda u adekvatnu ambalažu sa obaveznim fabričkim ispitivanjima.
Bitna karakteristika poslovanja MAREL-a d.o.o. je dinamičnost i stalno inoviranje proizvodnog programa, razvoj savremenog dizajna proizvoda ali i optimizacija i povećavanje efikasnosti proizvodnih procesa. U skladu sa zahtevima tržišta, analizom kretanja tehničhih zahteva , prisustvom na mnogobrojnim međunarodnim sajmovima u oblasti energetike, aktivnim učešćem svih zaposlenih kako na polju razvoja i istraživanja, marketinga i prezentacije, prodaje, tehničke podrške u postprodaji, posvećenim radom učesnika u svim proizvodnim procesima, MAREL d.o.o. kontinuirano traži i nalazi nova tehnička rešenja za naše proizvode, čiji kvalitet garantuje trajnost i pouzdanost u svim vremenskim uslovima a precizno tehničko oblikovanje - laku montažu i dugotajnu upotrebu.
MAREL d.o.o posluje u skladu sa serijom standrada IMS Integrisanog sistema kvaliteta ISO 9001:2015 QMS , ISO 14001:2015 EMS , ISO 45001:2018 OH&S.

Proizvodni procesi se odvijaju u savremeno opremljenom prostoru od 2000m2 i sastoje se od sledećih radnih celina:
• Pogon livnice obojenih metala sa kovačnicom
• Pogon za brizganje termoplastičnih masa
• Pogon preseraja sa radionicom održavanja
• Pogon mehaničke obrade metala sa alatnicom
• Pogon montaže i ambalažiranja
• Labaratorija za fabrička ispitivanja, procesnu kontrolu , finalnu kontrolu

Služba prodaje I nabavke

Služba razvoja I istaživanja

Služba maretinga i tehničke podrške u post prodaji

 

Sertifikati:

 

Obrazac za žalbu:

 

 


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs