Izolovane Vodonepropusne Stezaljke


Za šta se koriste Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

MAREL izolovana vodoneprospusna stezaljka se koristi za stvaranje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda eletrične energije i na priključnim/odcepnim vodovima električne energije koji mogu biti od izolovanih provodnika NN SKS-a (alumijum) ili od bakranih izolovanih provodnika. MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka je tako izrađena da omogućava spajanje NN SKSa i priključnog voda nezavisno da li je to Al ili Cu provodnik. Umetak od elastomera eliminiše pojavu elektrolitičke korozije jer sprečava pojavu vlage na kontaktnim tačkama. Kontakti su zaštićeni elektrkontaktnom mašću.
Prilikom stezanja moment navrtke MAREL izolovane vodoneprospusne stezaljke zupci kontaktnih pločica prodiru kroz izolaciju NN SKS-a i ostavaruju odličan kontakt, zahvaljujući dubokom prodoru u provodnik, i velikom dodirnom površinom sa njim. Kontaktne pločice su izrađene elektrolitičkog lima odlične provodljivosti i veoma velike mehaničke čvrstoće tako da je probijanje izolacije moguće i na veoma niskim temperaturama.
Pritezanje MAREL izolovane vodonepropusne stezaljke se vrši dok ne dođe do mehaničkog oštećenja moment navrtke. Dotezanje stezaljke je dozvoljeno do maximalnog mehaničkog opterećenja, maximalno 1,5 krug od momenta oštećenja moment navrtke. Moguća je montaža pod naponom ali uz obaveznu upotrebu propisane zaštitne opreme.

Zašto treba izabrati Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka je tako konstruisana da omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu nezavisno od spoljne temperature. Kućište je izrađeno od Poliamida PA 6.6 (armiran staklenim vlaknima od 30-50%) otpornog na UV zračenja, vremenske prilike, promene temperature, starenje.

Saznajte više i pročitajte izjave naših klijenata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pa navrtka - kljuc za montazu OK 13, kljuc za demontazu OK 22
AlPa navrtka - kljuc za montazu OK 13, kljuc za demontazu OK 17
Zamak navrtka - ključ za montažu OK 13, ključ za demontažu OK 17
Kontra sraf - kljuc za montazu OK 13, kljuc za demontazu OK 17
Zamak navrtka - kljuc za montazu OK 13, kljuc za demontazu OK 13

MAREL Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

  • ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini;
  • namenjena samo za jednu upotrebu - montažu;
  • poseduje anti rotacioni element (anti rotation device - ARD) , što omogućava laku i pravilnu montažu jer ne dozvoljava rotaciju gornjeg i donjeg dela stezaljke oko svoje ose što za rezultat ima lak i dubok prodor kontaktnih pločica kroz izolaciju NN SKS-a pri montaži stezaljke.

Najvažnije norme koje zadovoljava MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka sa istovremenim probijanjem izolacije:

  • Ispitivanje montaže na niskoj temperaturi - 9°C do - 13°C i pritezanjem na 0,7 minimalne vrednost sile pritezanja;
  • Provera mehaničkog dejstva kontaktnih pločica na čvrstoću izolovanog glavnog provodnika i mehaničku stabilnost odvojnog priključnog izolovanog provodnika;
  • Provera mehaničkog ograničivača sile – moment navrtke , pravovremenog uspostavljanja kontakta (0,7 minimalne vrednosti sile pritezanja) i mehaničke izdržljivosti stezaljke (1,5 maximalne sile pritezanja);
  • Ispitivanje dijalektrične čvrstoće potapanjem u kadu sa vodom u trajanju od 30 minuta i naponom od 6kV industrijske frekvencije;
  • Ispitivanja uticaja okoline , ispitivanje na koroziju ,ispitivanje starenja dejstvom struje;
  • Proveru ispravnosti i neizbrisivosti oznaka na MAREL izolovanoj vodonepropusnoj stezaljci sa istovremenim probijanjem izolacije;

Izolovane Vodonepropusne Stezaljke - Marel proizvodna linija

 

 


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs