IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 150


Kat. br. 375015
Tip: CDRS p/CNT 150
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4

IZOLOVANA VODONEPROPUSNA STEZALJKA 25-150/25-150mm2 sa istovremenim probijanjem izolacije CDRS p/CNT 150

NAPOMENA: mogućnost isporuke sa PA moment navrtkom, AlPA moment navrtkom ili Zamak navrtkom
Po zahtevu kupca PA moment navrtka može biti izrađena u drugoj boji

MAREL izolovana vodonepropusna stezaljka CDRS p/CNT 150 se koristi za ostvarenje kontakta istovremenim probijanjem izolacije na provodnicima NN SKS-a kao glavnog voda, na provodnicima dva uzastopna glavna
voda NN SKS-a ili priključenju objekata veće snage.

Pakovanje 50 kom
Težina stezaljke 16,40 kg/100 kom

- MAXIMALNI DOZVOLJENI MOMENT PRITEZANJA: 16 Nm;
- NOMINALNI MOMENT PRITEZANJA: 12 Nm;
- MOMENT PRI KOME SE OSTVARUJE PRVI KONTAKT: 4 Nm;

- OPSEG UPOTREBE:
Presek glavnog voda od 25mm2 do 150mm2 ;
Presek odcepnog voda od 25mm2 do 150mm2


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs