IZOLOVANI VODONEPROPUSNI ADAPTER


Kat. br. serije 375080        
Tip serije: CBp        
Standard: NFC 33-020 I EN 50483-4    

IZOLOVANI VODONEPROPUSNI ADAPTER

Izolovani  vodonepropusni adapter se upotrebljava uz sledeće tipove MAREL izolovane vodonepropusne stezaljke sa istovremenim probijanjem izolacije :                    
CBS/CT150 - k.br. 371880 ; CBS/CT95 - k.br. 371680 ; CDRS/CNT95 - k.br. 375014 ; CDRSp/CNT95 - k.br. 375016 ; M2 IOS - k.br.371661 ;                     
CDRSp/cnt150 - k.br. 375015 kao i na pojedinim stezaljkama za neizolovane glavne vodove k.br. 371890.                    
* Stezaljka ima mogućnost da otcepni vod priključi, odnosno isključi više puta.                                        
* Otcepni vod ne sme biti pod električnim opterećenjem
Napomene:                    
-Otcepni vod se pre montaže blankira na naznačenu dužinu.                    
-Kljuš za montažu/demontažu otcepnog voda je OK13 okasti. 

IZOLOVANI VODONEPROPUSNI ADAPTER

IZOLOVANI VODONEPROPUSNI ADAPTER


Izolovane Vodonepropusne Stezaljke

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs