Anchor clamps as a reliable and permanent connection

Zatezne stezaljke kao pouzdana i trajna veza

Zatezne stezaljke kao pouzdana i trajna veza se koriste na niskonaponskim saomonosećim kablovskim snopovima sa ili bez nosećeg užeta i na telekomunikacionim fiber optičkim i koaksijalnim kablovima. Imaju svrhu da zatežu kabl i poput sidra, odnosno sidrišta, fikisiraju kabl u jednoj tačci sa mogućnošću određenog stepena ugiba kabla. Zbog takvog  načina rada su i dobile ime anchor clamps. Negde se za njih upotrebljava i termin dead end clamps. Ali s’ obzirom da termin dead end clamps obuhvata još šire polje tehičkih pojmova mislim da je u našoj praksi, odnosno u praksi proizvođača, montera, nadzora, inženjera i tehničara, koji se bave niskonaponskim električnim i telekomunikacionim izolovanim mrežama termin anchor clamps dosta bolji jer se odnosi u tehičkom smislu na dosta uže polje tehničkih pojomova.


ADSS Fiber Optičke Mreže i Kablovi / Brz Internet

Brzi internet je postao jedan od osnovnih zahteva čoveka u razvijenom svetu. Brze i stabilne veze su osnov za pristup medijskom i digitalnom prostoru i one mogu biti:

  • izrađene na bazi repetitora u smislu wi fi bežičnih signala;
  • izrađene kao stabilne nadzemne kablovske Adss fiber optičke mreže;


3 razloga zašto Marel Izolovane Vodonepropusne stezaljke smanjuju prelazni električni otpor

Marel (Izolovane Vodonepropusne Stezaljke) se koriste za spajanje u tri osnovna slučaja ostvarenja električnog kontakta :

dva NN SKS-a glavnog voda - tip CDR

jednog NN SKS-a glavnog voda i jednog odcepnog voda namenjenog za objekat - tip CBS

jednog NN SKS-a glavnog voda i jednog odcepnog voda javnog osvetljenja - tip CES


Važnost ispravne ugradnje – primer iz svakodnevne prakse:

Važna napomena – stezaljka sa plavom moment navrtkom je Marel izolovana vodozaptivna stezaljka tip CES, ostala oprema je nepoznatog porekla. Lokacija – Republika Srbija. Fenomen neispravne ugradnje najčešće potiče iz nedovoljne obučenosti zaposlenih, prevelike samouverenosti stečene na osnovu prakse, koju nije pratilo sticanje novih znanja iz oblasti ugradnje i razvoja savremene opreme. Veoma često praksa koja je primenjivana godinama bila je pogrešna, a samim tim i iskustva stečena na taj način su pogrešna.


Nedostaci električnih nisko naponskih mreža napravljenih od neizolovanog AlČe užeta

Nedostaci električnih nisko naponskih mreža napravljenih od neizolovanog AlČe užetaElektrična nisko naponska mreža napravljena od neizolovanog AlČe užeta je staro tehničko rešenje za izradu električnih mreža. Veliki nedostatak je mogućnost da rastinje, grane drveća i vegetacija čak i u lepim vremenskim prilikama bez vetra, snega i kiše, dovode do kratkih spojeva i varničenja na takvoj vrsti električne mreže.

Potrošači koji se snabdevaju preko ovakvih vrsta neizolovanih mreža su izloženi opasnosti da imaju električne smetnje na elektronskim uređajima, da imaju nestabilan električni napon a i da dodje do trajnog kvara na pojedinim uređajima. Ove vrste mreža zahtevaju i veliko periodično održavanje baš po pitanju regulisanja visine rastinja i drveća.


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs