Oprema za NN SKS


Usled velikih nedostataka uočenih kod prvih generacija niskonaponskih električnih neizolovanih mreža, pojavila se tehnička i bezbednosna potreba za kreiranjem novog tehničkog rešenja, koje je nakon više eksperimenata i probnih rešenja usvojeno kao mreža izrađena niskonaponskim izolovanim samonosećim kablovskim snopom – NN SKS. Zahvaljujući svojim velikim prednostima u odnosu na stare električne mreže NN SKS je postao dominantno tehničko rešenje na skoro svim kontinentima sveta. Kao osnovne bazične verzije pojavile su se tri vrste NN SKS-a :

NN SKS sa samonosećim provodnikom

NN SKS sa svim samonosećim provodnicima

NN SKS sa neizolovanim samonosećim provodnikom

NN SKS se generalno proizvodi u presecima od 16mm2 do 240mm2;
Važeći standrad za proizvodnju NN SKS je EN HD 626;
Izolacija provodnika je izrađena od umreženog polietilena;
Fazni provodnici su izrađeni od aluminijuma;
Samonoseći provodnici su generalno izrađeni od aluminijuma sa čeličnim jezgrom i najčešće su dimenzija 54,6mm2 i 71,5mm2

Mreže izrađene od NN SKS-a mogu da se postavljaju na betonske, drvene i čelično rešetkaste stubove. Paralelno sa razvojem, testiranjem i sagledavanjem svih aspekata novih generacija izolovanih mreža razvijala se i oprema koja je potrebna za postavljenje istih. Veoma bitno je znati da je jedan nadzmeni, a isto se može reći i za podzemni kablovski sistem, najslabiji i najugoroženiji na mestima gde se račva, prekida, daje priključak , nastavlja ili preduzima neka slična radnja, koja naraušava kontinuitet samog provodnika. Samim tim je veoma bitno imati kvalitetnu, pouzdanu tokom dugog vremenskog perioda, laku i jednostavnu za ugradnju opremu za NN SKS.

Saznajte više...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprema za NN SKS se deli na sledeće osnovne celine:

- Oprema za postavljanje i fiksiranje NN SKS-a na stubove, čija je uloga primarno mehanička i tu spadaju Zatezne stezaljke PA, Noseće stezaljke PS, različite vrste Konzola CA , CS , CA – CS i Obujmica, kao i stezaljke za fiksiranje trase BRF

- Oprema za nastavljanje i završavanje NN SKS-a, čija uloga je da se sam glavni vod produži, odnosno da se nastavi i tu spadaju Izolovane MJPB i MJPT čaure i Izolovane vodoneporopusne stezaljke, CPTAU papučice , Završne kape i sl.

- Oprema za račvanje i davanje priključka na NN SKS mreže, čija uloga je i mehanička i električna i generalno to su proizvodi poznati kao Izolovane vodonepropusne stezaljke, Izolovane stezaljke, MJPB čaure, Izolovane čure sa vijcima, Adapteri i slična tehnička rešenja

- Oprema za zaštitu i bezbednost pri izvođenju električno montažerskih radova na NN SKS-u i zaštita od prenapona i strujnih udara tipa PMCC i sl.

Svaka od navedenih grupa ima svoju nezamenjivu ulogu u pravilnom i bezbednom postavljanju električne mreže izvedene NN SKS-om. Sva oprema je standardizovana i na nju se odnosi standard EN 50483, koji je pravni i tehnički usavršen, naslednik standarda NF C 33. Konzole, koje mogu biti čelične ili aluminijumske, imaju ulogu da se postave direktno na betonski, drveni ili čelično rešetkasti stub. U zavisnosti od tehničkog rešenja za stub mogu biti fiksirane šrafovima ili prohrom trakama. Na Konzole se postavljaju Zatezne stezaljke ili Noseće stezaljke. Kao što im samo ime kaže, Zatezne stezaljke imaju ulogu da zatežu mrežu. Najčešće se na glavnim trasama postavljaju po dve Zatezne stezaljke, svaka sa jedne strane stuba. Sem zatezanja mreže koriste se i na mestima gde se menja ugao skretanja trase, odnosno linije mreže. Na priključnim mrežama Zatezne stezaljke imaju ulogu da formiraju pravac linije od stuba ka objektu koji je predmet priključka na električnu mrežu. Noseće stezaljke imaju ulogu da nose mrežu na pravim delovima linije, odnosno trase, gde konfiguracija iste to dozvoljava. U slučajevima kada provodnike NN SKS-a treba nastaviti i to na sredini trase, na rasponu između dva stuba, za tu namenu se koriste najčešće MJPB i MJPT čaure, koje su izolovane, trpe zadato mehaničko opterećenje, vodonepropusne su i, što je jako važno, kontakti su izvedeni na taj način da su veoma bezbedni i kada je provodnik pod naponom. U slučajevima kada se NN SKS nastavlja na samom stubu ili se NN SKS povezuje sa podzemnim kablom, koji je izveden na vrh najčešće zateznog stuba, nastavljanje se može izvršiti i izolovanim vodonepropusnim stezaljkama tipa CDRS ili izolovanim čaurama sa PA šrafovima. Preporuka je da se na krajeve NN SKS-a stavljaju završne kape kako ne bi došlo do prodora vlage u žile samog provodnika, a i kako bi ta tačka bila adekvatno električno izolovana, a samim tim i bezbedna kada je provodnik pod naponom. U slučajevima račvanja, davanja priključka, najčešće se koriste izolovane vodonepropusne stezaljke, a o njima više informacija možete naći na stranici Izolovane vodonepropusne stezaljke.


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs