PRETHODNO IZOLOVANA VODONEPROPUSNA AlCu (AlAl) ČAURA MJRP 6-20 kV


Kat. br. serije 371770/371780
Tip: MJRP
Standard: ГОСТ Р 50460-92

PRETHODNO IZOLOVANA VODONEPROPUSNA AlCu (AlAl) ČAURA MJRP 6-20 kV

Prethodno izolovana vodonepropusna čaura MJRP za žile glavnog voda SN SKS-a sa mehaničkim opterećenjem. Presovanje se vrši prema ugraviranim oznakama na čauri MJRP umetkom za presovanje E 173 i E 215 preko izolacije. Posle procesa presovanja čaura ostvaruje električni kontak i vodonepropusnost prstenovima od elastomera. Vodonepropusnost ispitana je naponom od 20kV pod vodom u trajanju od 30min. Prsten od elastomera je izrađen u različitim bojama kako bi se lakše odredili preseci. Unutrašnjost čaure je ispunjena elektro-kontaktnom mašću. Mehanička čvrstoća spoja je: 95% prekidne sile provodnika;

PRETHODNO IZOLOVANA VODONEPROPUSNA AlCu (AlAl) ČAURA MJRP 6-20 kV


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs