STUBNA OBUJMICA ZA SKS


Kat. br. serije 370740
Tip: MSO
Materijal: DIN 17100 St 37-3
Standard: SRPS.N.F2.010

Stubna obujmica se koristi na stubovima elektrodistributivnih mreža kao spona između samog stuba i ostalih elemenata potrebnih za postavljanje i pravilnu upotrebu provodnika.
Površinska zaštita stubnih obujmica može biti galvanska ili toplo cinkovana u zavisnosti od zahteva Kupca.

 


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs