ZATEZNA STEZALJKA PA 2000u


Tip: PA 2000u
Standard: NF C 33-041 | EN 50483-3

ZATEZNA STEZALJKA PA 2000

Zatezna stezaljka PA 2000u je izrađena za zatezanje NN SKS sa izolovanim nosećim provodnikom i ima funkciju da prihvati NN SKS na mestima gde je to tehnički predviđeno. Njena konstrukcija omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, u svim vremenskim uslovima. Montira se bez upotrebe alata i ne sadrži delove koji mogu da otpadnu. Zatezna stezaljka PA 2000u se sastoji od tela izlivenog od legure aluminijuma i samo podešavajućih klinova od plastične mase koji stežu noseći provodnik bez oštećenja izolacije. Svi delovi upotrebljeni za izradu Zatezne stezaljke PA 2000u otporne su na koroziju, atmosferske uticaje i UV zračenje.
Maksimalni ugao za skretanje trase je 45 stepeni za jednostrano zatezanje i 90 stepeni za dvostrano zatezanje.
Stezaljka se isporučuje sa toplocinkovanom ili prohromskom sajlom.

ZATEZNA STEZALJKA PA 2000


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs