ALUMINIJUMSKA TRAKA 10x1x2000mm


Kat. br. 370710
Tip: AT
Materijal: Al lim AlMg3

ALUMINIJUMSKA TRAKA 10x1x2000mm

Koristi se za fiksiranje AlČe provodnika za izolatore, uvijanjem trake oko provodnika i izolatora.

ALUMINIJUMSKA TRAKA 10x1x2000mm


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs