PROHROM TRAKA


Kat. br. serije 370700
Tip: PT
Materijal: Stainless steel 304

PROHROM TRAKA

Koriste se za pouzdano vezivanje opreme i SKS pribora za stubove.

PROHROM TRAKA


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs