PRETHODNO IZOLOVANA VODONEPROPUSNA AlCu ČAURA MJPT (za glavne vodove)


Kat. br. serije 371750
Tip: MJPT
Standard: SRPS N. F4. 101 | NF C 33 021 | EN 50483-4

PRETHODNO IZOLOVANA VODONEPROPUSNA AlCu ČAURA MJPT (za glavne vodove)

Prethodno izolovana vodonepropusna čaura MJPT za žile glavnog voda NN SKS-a sa mehaničkim opterećenjem. Presovanje se vrši prema ugraviranim oznakama na čauri MJPT umetkom za presovanje E 173 i E 215 preko izolacije. Posle procesa presovanja čaura ostvaruje električni kontak i vodonepropusnost prstenovima od elastomera. Vodonepropusnost ispitana je naponom od 6kV pod vodom u trajanju od 30min. Prsten od elastomera je izrađen u različitim bojama kako bi se lakše odredili preseci. Unutrašnjost čaure je ispunjena elektro-kontaktnom mašću. Mehanička čvrstoća spoja je: Za NN SKS sa svim samonosećim provodnicima: 80% prekidne sile provodnika ;
Za NN SKS sa nosećim provodnikom: 50% prekidne sile faznog provodnika ; 100% prekidne sile izolovanog nosećeg provodnika;

PRETHODNO IZOLOVANA VODONEPROPUSNA AlCu ČAURA MJPT (za glavne vodove)


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs